GÖREVLERİ:

A) Başbakanlık ve Başbakan Yardımcılıkları
                * Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
                * Türkiye İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA)
    * Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
    * Vakıflar Bölge Müdürlüğü (Balıkesir)
 
B) İçişleri Bakanlığı
 
    * İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
                * İl Dernekler Müdürlüğü
                * Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu
 
C) Adalet Bakanlığı
 
                * Cumhuriyet Başsavcılığı ile ilişkiler
                * Adalet Bakanlığı ile ilgili diğer iş ve işlemler
 
D) Orman ve Su İşleri Bakanlığı   
 
                * Orman Bölge Müdürlüğü(Balıkesir)
                * DSİ 25. Bölge Müdürlüğü(Balıkesir)
                * Meteoroloji Müdürlüğü
                * Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü
                * Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile ilgili diğer iş ve işlemler
 
E) Ekonomi Bakanlığı         
 
                * Ürün Denetmenleri Balıkesir Grup Başkanlığı
                * Ekonomi Bakanlığı ile ilgili diğer iş ve işlemler
 
F) Avrupa Birliği Bakanlığı
 
    * AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
                * Avrupa Birliği Bakanlığı ile ilgili diğer iş ve işlemleri 
 
G) Kalkınma Bakanlığı
 
                * Türkiye İstatistik Kurumu Balıkesir Bölge Müdürlüğü
                * Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği
                * Kalkınma Bakanlığı ile ilgili diğer iş ve işlemler
 
H) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 
   * Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü
                * Türk Standartları Enstitüsü Balıkesir Temsilciliği  
                * KOSGEB Balıkesir Hizmet Merkezi Müdürlüğü
    * Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili diğer iş ve işlemler
 
I) Kültür ve Turizm Bakanlığı     
             
    * İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
    * Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilgili diğer iş ve işlemler
 
İ) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı    
 
                * Ticaret İl Müdürlüğü
                * Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
        - Bandırma Gümrük Müdürlüğü
                    - Ayvalık Gümrük Müdürlüğü
    * Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili diğer iş ve işlemler
 
J) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı  
 
     * Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletmeleri Müdürlüğü
     * Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü
     * Maden Tetkik Arama Kuzey Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü(Balıkesir)
     * TEİAŞ Balıkesir İletim İşletme ve Bakım Müdürlüğü

                 * Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili diğer iş ve işlemler