Görevleri:

            A) Başbakanlık ve Başbakan Yardımcılıkları
     * Hazine Müsteşarlığı
     * T.C. Merkez Bankası Başkanlığı
                 * Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
                 * Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
                 * Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)
     * TOKİ Başkanlığı
     * Kamu Bankaları
                 * Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)
     * Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)
     * Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
     * Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü (AA)
     * Basın İlan Kurumu Balıkesir Şube Müdürlüğü
                 * İl Müftülüğü
 
            B) İçişleri Bakanlığı
                  * Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
               
             C) Milli Eğitim Bakanlığı                         
      * İl Milli Eğitim Müdürlüğü
      * İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu Başkanlığı
      * Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili diğer iş ve işlemler
      * Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü
 
             D) Gençlik ve Spor Bakanlığı
                  * Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
                  *YURTKUR İl Müdürlüğü
                     -YURTKUR Yurt Müdürlüğü
                     -YURTKUR Hasan BASRİ ÇANTAY Yurt Müdürlüğü
                  * Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ilgili diğer iş ve işlemler